کسب در امد از طریق کوتاه کردن لینک توسط سایت OPizo 0

کسب در امد از طریق کوتاه کردن لینک توسط سایت OPizo

در این مقاله میخواهیم در مورد کسب درآمد اینترنتی از طریق کوتاه کردن لینک ها به وسیله سایت OPizo صحبت کنیم.کافیست در این سایت ثبت نام کنید و بوسیله ی آن لینک های خود را کوتاه کنید ولینک های کوتاه شده ی خود را جایگزین لینک های قبل کنید.