ملی مارکت سرویس همکاری در فروش 0

ملی مارکت سرویس همکاری در فروش

ملی مارکت سرویس همکاری در فروش با ویژگی هایی است که کمتر در سایت های مشابه دیگر دیده میشود. چند نکته که ملی مارکت در سایت خود به آن ها اشاره کرده است " تعیین قیمت فروش محصولات توسط فروشنده و عدم کسر هزینه های برگشتی از فروشنده میباشد.